Radiowizjografia i tomografia komputerowa 3d-EN

EN_W Centrum Stomatologicznym NEODENTAL wykorzystujemy nowoczesną, cyfrową aparaturę rentgenowską cenionej firmy Planmeca. Wykonujemy zarówno zdjęcia pantomograficzne jak i punktowe, zapewniając przy tym minimalne z możliwych dawek promieniowania.

Aparat Planmeca Prproone_perus_kapeaoOne® oferuje szeroki zakres programów obrazowania spełniających różne potrzeby radiograficzne. Lekarz wybiera odpowiedni format ekspozycji, aby zminimalizować dawkę promieniowania w zależności od Pacjenta czy celu diagnostycznego.

Wyjątkowa funkcja Autofocus automatycznie ustawia warstwę ogniskową, wykorzystując niskodawkowy obraz podglądowy (scout) centralnych siekaczy pacjenta. Najważniejsze elementy anatomii są używane do obliczenia ustawienia, co pozwala na w zasadzie bezbłędne ustawienie pprox_movementsacjenta do zdjęcia i sprawia, że nie jest konieczne wykonanie kilku prób, zanim uzyska się pożądany wynik. Efekt to doskonałe zdjęcie panoramiczne.

 

Planmeca ProX™ to bardzo nowoczesny, zaawansowany aparat wewnątrzustny. Zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie oraz wysoką jakość i rozdzielczość obrazowania.

Planmeca ProX™ ma zaprogramowane szybkie ustawienia umożliwiające dobór odpowiednich wartości ekspozycji. Parametry obrazowania są automatycznie wczytywane według wybranego obszaru ekspozycji i celu diagnostycznego.
    Send

    EN_dołącz do nas