Polityka prywatności

 

 

Regulamin serwisu internetowego oraz polityka cookies.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego.
2. Za korzystanie z serwisu nie są pobierane opłaty.

 

 

Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Neodental oznacza właścicieli Serwisu, którzy są dysponentami wszystkich praw do niego i są wyłącznie uprawnieni do treści, materiałów i dysponowania zasobami.
b) Serwis – oznacza serwis internetowy http:// http://neodental.pl
c) Zasoby serwisu – oznacza wszystkie materiały multimedialne i tekstowe tworzące serwis, do których prawa mają właściciele serwisu.
d) Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu i jego zasobów orazmateriałów w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

 

Zasady dostępu do Serwisu.

 

1. Serwis jest bezpłatny a dostęp do jego zasobów nie wymaga spełnienia wymagań rejestracyjnych ani żadnych innych formalności.
2. Serwis jest dedykowany dla przeglądarek internetowych od wersji IE 5.0 oraz Firefox 1.0.
3. Właściciel serwisu zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu do niekomercyjnego wykorzystywania.

 

 

Pliki cookies

 

1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem.
2. Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzystasz, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,
4. Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników indywidualnych, a także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować komunikację w Internecie dla użytkownika,
5. Pliki cookies wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, gromadzą informacji dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Do monitorowania informacji o użytkownikach indywidualnych Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Administratora znajduje się na stronie:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
7. Rodzaje cookies, jak są używane i w jakich celach:
a) Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
b) Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Camhouse.pl przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi”.
8. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.
9. Usuwanie i blokada plików cookies:
a) Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych firmy www.neodental.pl
b) Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
c) Blokada może uniemożliwić niektóre funkcje serwisu www.neodental.pl
10. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

 

Obowiązki użytkownika korzystającego z serwisu.

 

1. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z polskim prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także z poszanowaniem obyczajów i zasad współżycia społecznego.
2. Użytkownik indywidualny może korzystać z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszelkie materiały, które składają się na serwis i jego zasoby podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego.
3. Materiały i zasoby, które nie podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, są wyłączną własnością właścicieli serwisu i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do komercyjnej I niekomercyjnej działalności bez ich zgody.

 

 

Ochrona treści, materiałów i zasobów.

 

1. Prawa autorskie do serwisu należą do właścicieli i zostały udostępnione na podstawie stosownej
umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz.83 ze zm.).

2. Ochronie podlega układ graficzny, multimedialny, wybór i układ treści udostępnianych w serwisie,
znaki towarowe oraz inne elementy umieszczone w serwisie tj., teksty, zdjęcia czy multimedia.
3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki
audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w
Serwisie, nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia właścicieli.

 

 

Zakres odpowiedzialności stron i użytkowników.

 

1. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
2. Właściciele nie ponoszą również odpowiedzialności za decyzje użytkownika, podjęte w oparciu o informacje uzyskane wyniku korzystania z zasobów serwisu.
3. Użytkownik indywidualny ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
4. Właściciele nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez niewywołanych.
5. Wszelkie podane na stronie informacje mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do dochodzenia żadnych roszczeń wobec właścicieli.
6. Właściciele dołożyli wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były rzetelne.
7. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
8. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

 

 

Dane osobowe i ich ochrona.

 

1. Dane osobowe użytkownika indywidualnego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu kontaktu.
2. Dane osobowe użytkownika indywidualnego przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub w ramach usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych, a także w celach archiwalnych i
statystycznych. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, numer telefonu, adres e-mail, URL strony internetowej oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach, a także dane wymienione ust.3.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innych dostawcom działającym na zlecenie Administratora, wyłącznie w celu świadczenia przez nich usług na rzecz Administratora.

4. Dane osobowe użytkownika indywidualnego przetwarzane są w zgodzie i oparciu o:
a) Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wraz z aktami wykonawczymi
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO
5. Administratorem danych są właściciele serwisu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Podane przez Użytkownika indywidualnego dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
8. Podane przez Użytkownika indywidualnego dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
10. Użytkownik indywidualny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Użytkownik indywidualny posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
12. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
13. Wiadomości wysyłane w imieniu właścicieli serwisu mogą zawierać dane chronione, poufne, adresowane do określonej osoby lub przeznaczone do jej wyłącznego użytku. Jeśli otrzymaliście państwo od nas wiadomość, ale nie jesteście jej adresatem, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy, oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Ujawnienie wiadomości, w tym publikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie prawa.

 

 

Aktualizacja regulaminu i postanowienia końcowe.

 

1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: biuro@neodental.pl
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu podlegają publikacji w serwisie.
4. Reklamacje, uwagi oraz pytania należy zgłaszać w wiadomości mailowej do właściciela serwisu lub administratora serwisu
5. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym jest Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk.
6. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy stronami, będą podlegały przepisom prawa polskiego.


 

 

 


    Wyślij

    dołącz do nas